COMMENTAAR. Samen één kans

NATUURLIJK ligt de eerste verklaring voor de opgang van het Vlaams Blok in Vlaanderen. De discussie over welke mechanismen 981.587 Vlaamse kiezers ertoe hebben aangezet voor een uiterst-rechtse partij te kiezen, moet in eerste instantie hier worden gevoerd. De neiging om het complexe verhaal te verengen tot een paar dooddoeners moet worden bestreden. Geen enkele aanpak die op kreupele analyses is gebaseerd, heeft enige kans op succes.

Het heeft geen zin de zaak af te doen met de stelling dat het slechts om verzuurde, op zichzelf betrokken, bange blanke mannen en vrouwen gaat. Maar toch is dat zeker een deel van de waarheid. Het heeft ...

Niet te missen