Commerciële zenders eisen twee ministers van media

BRUSSEL - De Vlaamse commerciële zenders eisen dat de bevoegdheid voor de openbare omroep en die voor de commerciële zenders bij twee aparte ministers terechtkomt. Over de VRT, die een maatschappelijke taak te vervullen heeft, zou voortaan de minister van Cultuur moeten waken, terwijl de minister van Media in de toekomst enkel nog de commerciële zenders onder zijn hoede zou krijgen. Dat is een gezamenlijke eis van zowat alle Vlaamse commerciële radio- en tv-zenders, die zich vandaag verenigen in de Private Omroep Federatie (POF).

Volgens de POF kan het niet dat particuliere omroepen gereguleerd worden door de hoofdaandeelhouder van de openbare omroep. En zolang dezelfde minister deze twee bevoegdheden draagt, is dat het geval ...

Niet te missen