HERENTALS - In de chocoladefabriek van Kraft Foods in Herentals staan 107 van de 340banen op de helling. De werknemers reageerden ontgoocheld en besloten 48uur te staken. Ze wisten wel dat een herstructurering onvermijdelijk was. Maar de omvang van het mogelijke banenverlies en het totale gebrek aan uitzicht op een versterking van de overblijvende productielijnen leiden tot grote onrust.

HET komt erop neer dat de bedrijfsleiding een blancocheque vraagt om te herstructureren zonder dat er garanties zijn over investeringsprojecten die aan de resterende werknemers een toekomstperspectief bieden'', luidt het bij de vakbonden. Ze vrezen dat met zo'n aanpak op termijn de hele fabriek zal verhuizen naar lagelonenlanden. De onrust wordt verder gevoed door de vaststelling dat Kraft Foods geen geld vrijmaakt om verouderde productielijnen die wel blijven te vernieuwen.

De directie wond er bij de voorstelling van het herstructureringsplan geen doekjes om dat de chocoladefabriek geen twee jaar meer zal overleven als er niets wordt gedaan om de rendabiliteit gevoelig te verbeteren. Zelfs na de herstructurering blijft Herentals kampen met een weliswaar fors gereduceerde loonkostenhandicap vergeleken met produceren in lagelonenlanden. Vandaag bedraagt de loonlastenhandicap 1.100 euro per ton, na de reorganisatie zal dat nog 300 euro per ton zijn.

De herstructurering van de chocoladefabriek was al eind januari in het vooruitzicht gesteld. De reorganisatie is een onderdeel van een wereldwijd plan waarbij Kraft Foods in totaal 6.500 arbeidsplaatsen, of 6 procent van het totale werknemersbestand, wil schrappen. Kraft liet toen weten dat het de komende drie jaar twintig fabrieken zou sluiten.

Dat voornemen leidde eind januari heel even tot grote onrust in Herentals waarbij zelfs gespeculeerd werd op een snelle sluiting van de fabriek. De Belgische bedrijfsleiding maakte gisteren na bijna zes maanden een eind aan de onzekerheid. Drie van de zeven productielijnen van Herentals worden overgeheveld naar andere fabrieken van het voedingsconcern in Centraal Europa of worden gewoonweg uitbesteed.

Kraft Foods in Herentals moet zijn productie toespitsen op een beperkte reeks chocoladeproducten. Het streefdoel is om door specialisatie de concurrentiepositie van de Belgische vestiging te verbeteren, luidt de verklaring. Kraft Foods maakt in de fabriek in Herentals chocoladeproducten voor zowel de Belgische als voor een aantal Europese markten. Bekende Belgische merken zijn Milka Leo en Melo Cake.

De voedingsgroep stelt dat een herstructurering nodig is om het hoofd te bieden aan de hevige concurrentie op de Europese confiseriemarkt. Kraft is een van de grootste voedingsconcerns ter wereld. Maar met Unilever, Danone en Nestlé moet het optornen tegen andere internationale voedingsgroepen. Die bedrijven overspoelen de consument in warenhuizen met confiseriesnacks tegen zeer scherpe prijzen. De gezondheidstrend bij de consument doet bovendien de verkoop van de klassieke snacks slabakken.

Ten slotte worden voedingsgroepen zoals Kraft Foods ook nog eens geconfronteerd met de almaar grote macht van de supermarktketens. Door overnames worden die almaar groter en kunnen ze steeds meer druk uitoefenen op de voedingsgroepen. Die proberen via huismerken en goedkope prijzen ook nog een deel van de koek binnen te halen.

(pse)