BRUSSEL - Zwitserland heeft gisteren officieel laten weten aan de EU-landen dat het onmogelijk waarborgen kan geven dat het tegen 1januari 2005 klaar zal zijn om de Europese spaarbelasting vanaf dan mee in te voeren. De EU-regeringen zullen daarom vandaag beslissen om de inwerkingtreding, die gepland was op 1januari 2005, uit te stellen.

GISTERNAMIDDAG heeft Zwitserland de EU officieel per fax op de hoogte gebracht. Bern kan geen waarborgen geven dat de Europese spaarbelasting in het Alpenland op 1 januari 2005 van kracht wordt, doordat er na de behandeling van de wetsvoorstellen daarover in het Zwitserse parlement nog een volksreferendum geëist kan worden. Zwitserland is wel bereid om het akkoord met de EU te ondertekenen en het wetsvoorstel in het parlement in te dienen.

Vandaag zullen de ambassadeurs van de EU-landen officieel vaststellen dat de EU-spaarbelasting niet kan ingaan op 1 januari 2005. Een beslissing over een nieuwe datum kan alleen op voorstel van de Europese Commissie. Voor EU-voorzitter Ierland, die ook deze kwestie graag had afgerond, is dat een streep door de rekening.

De Europese spaarbelasting is een systeem waarbij de opbrengsten van beleggingen die EU-burgers over de grens doen, belast worden via de uitwisseling van informatie tussen de fiscale administraties, of via een bronheffing. Die wordt deels doorgestort naar het thuisland van de belegger. De bronheffing geldt alleen voor België, Oostenrijk en Luxemburg.

De inwerkingtreding van dat systeem was afhankelijk gemaakt van gelijkwaardige maatregelen in niet-EU-landen zoals Zwitserland, Monaco, Liechtenstein en Andorra. Deze maand moesten de EU-regeringen beslissen of die voorwaarde vervuld is om het systeem vanaf 1 januari 2005 van start te laten gaan. Dat zal dus niet het geval zijn.

Er is voorlopig sprake van uitstel met zes maanden, tot 1 juli 2005. Maar de banken dringen aan op een langer uitstel omdat zij naar eigen zeggen ook niet klaar zijn.