BRUSSEL - Luc Van Nevel, de voormalige CEO van Samsonite, is sinds vorige vrijdag voorzitter van de Vlab, de Vlaamse federatie van beschutte werkplaatsen. Die overkoepelt 68 beschutte werkplaatsen, met in totaal 17.000 werknemers, van wie 14.000 met een handicap.

Van Nevel had zich allicht een rustiger start van zijn voorzitterschap voorgesteld. Vrijdag voeren de vakbonden actie uit protest tegen het afgesprongen cao-overleg in de sector.

De vakbonden verwijten de beschutte werkplaatsen dat ze geen geld willen investeren in het sectorale fonds voor bestaanszekerheid. Dat fonds zou werknemers uit de werkplaatsen een bijkomende vergoeding kunnen uitbetalen bij tijdelijke werkloosheid of ziekte. Een welkome compensatie voor het inkomensverlies, menen de bonden, die eraan herinneren dat de meeste betrokkenen moeten rondkomen met het minimumloon.

De vakbonden nemen het niet dat de werkgevers naar de Vlaamse overheid doorverwijzen voor de financiering van het fonds. Ze hebben zelf bij die overheid al om extra geld gevraagd voor de eindejaarspremie en het brugpensioen. ,,Nu moeten ook de directies hun verantwoordelijkheid opnemen'', luidt het.

Luc Van Nevel kan vrijdag voor de eerste keer zijn managertalenten aanwenden om het conflict te helpen uitpraten. De vakbonden blazen verzamelen aan het kantoor van de Vlab, in Tienen.

(jir)