BRUSSEL (reuters) - Begin juli moet duidelijk zijn hoeveel Ryanair aan illegaal ontvangen overheidssubsidies moet terugbetalen. Zo heeft de Europese Commissie gisteren duidelijk gemaakt.

Ryanair werd begin februari door de Europese Commissie veroordeeld omdat de subsidies die de lagekostenmaatschappij van het Waalse Gewest ontving in strijd waren met de Europese concurrentieregels. Ryanair zou verschillende miljoenen euro moeten terugbetalen, maar het precieze bedrag is nog altijd niet bekend. De procedure om dat bedrag vast te stellen loopt nog. ,,Eind mei heeft het Waals Gewest ons al wat informatie doorgegeven, maar daaruit konden we niet opmaken hoe de berekening van de terug te vorderen bedragen zal gebeuren'', zei Gilles Gantelet, woordvoerder van de Europese Commissie gisteren.

De Europese Commissie verwacht tegen juli een precies antwoord van het Waals Gewest. De Waalse minister van Economie, Serge Kubla (MR), opperde nog dat hij wacht op meer informatie van de Commissie over de steun die moet worden teruggevorderd. ,,De Belgische autoriteiten weten welke steun toelaatbaar is en welke niet'', repliceerde Gantelet gisteren. Hij voegde er ook nog aan toe dat de Commissie nog altijd niet officieel op de hoogte is van de maatregelen die het Waals Gewest, de luchthaven van Charleroi en Ryanair genomen hebben om een einde te maken aan de illegale staatssteun.