Sensoa lanceert infosite voor mannelijke prostituees
BRUSSEL - Sensoa, het Vlaams centrum voor seksuele gezondheid en hiv, lanceert samen met enkele andere organisaties een informatie- en hulpverleningssite voor jongens in de prostitutie. Bedoeling is om via de site in contact te komen met de moeilijk bereikbare groep van jonge, mannelijke prostituees.

Mannelijke prostituees kunnen sinds kort in het Nederlands, Frans en Engels terecht op malesprostitution.be. Op die site vinden ze informatie over gezondheid, veilig vrijen en sociale hulpverlening. Initiatiefnemer Sensoa spreekt van een nieuwe, gedigitaliseerde vorm van straathoekwerk.

België telt naar schatting een duizendtal prostitutiejongeren. Een tamelijk grote en snel groeiende groep daarvan opereert via het internet. 'Minstens vierhonderd jongens bieden hun diensten aan via dating- en chatsites', specifieert Sensoa op basis van een eerste terreinverkenning. 'En aangezien het hier om een vrij geïsoleerde groep gaat met minder sociale contacten dan jongens die op straat opereren, kampen zij met specifieke problemen. Niet alleen kunnen ze geen informatie uitwisselen, ook kan het gebrek aan sociale controle leiden tot risicovoller gedrag.'

De straathoekwerkers die meewerken aan dit project legden via chat- en datingsites contacten met prostitutiejongens en inventariseerden de voornaamste informatiebehoeften. Daaruit is gebleken dat ze vooral nood hebben aan concrete medische en juridische informatie over hun kostwinning. Maar aangezien prostitutiejongens hun kostwinning niet graag bekendmaken en bijgevolg zelden een beroep doen op de traditionele hulpverleningskanalen wil Sensoa de jongens via de site ook zoveel mogelijk doorverwijzen naar organisaties die specifiek voor hen bedoelde hulp aanbieden.

De infowebsite maleprostitution.be zal vooral bekendgemaakt worden op chat- en datingsites, maar ook via sleutelhangers in de bars of straten waar de jongens opereren.