HET LEVEN IN 2025. Arabisch bij de bakker en Chinees op school

Bestaat het Nederlands nog in het jaar 2025? Geen enkele taalkundige twijfelt eraan. Maar hoe het zal klinken en waar, dat is geen uitgemaakte zaak. Misschien spreken we bij de bakker wel Arabisch, op school Chinees en Engels op het werk.

Koen Jaspaert, sociolinguïst in Leuven en tot vorig jaar algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, is niet ongerust. ,,Er wordt heel veel mondeling gecommuniceerd, zowel formeel als informeel ...

Niet te missen