BRUSSEL (reuters) - Een omstreden boekhoudkundige regel, die bekendstaat als IAS 39, vormt vandaag het voorwerp van een krachtmeting tussen de Europese Commissie en enkele EU-lidstaten. Frankrijk werpt zich op als tegenstander van de regel en neemt het zo op voor de banksector.

IAS staat voor International Accounting Standards, de verzameling boekhoudregels en -normen die vanaf volgend jaar van kracht moeten worden voor 7.000 beursgenoteerde bedrijven uit de hele Europese Unie. Artikel 39 was van meet af aan het meest omstreden onderdeel van de code, die wordt opgesteld door de internationale organisatie IASB (International Accounting Standards Board). Het artikel zegt dat allerlei financiële instrumenten, zoals aandelen, obligaties en afgeleide producten, in de boekhouding tegen marktwaarde moeten worden geboekt (zoals in de VS algemeen aanvaard wordt) en niet tegen de aanschafwaarde (het systeem van de meeste Europese landen).

Banken en verzekeraars hebben zich hevig tegen IAS 39 verzet omdat de regel kan leiden tot zeer volatiele financiële resultaten. Het risico bestaat bijvoorbeeld dat een scherpe daling van de beurskoersen, via het effect op de beleggingsportefeuille, de solvabiliteit van een bank aantast.

Toch is de Europese Commissie, die streeft naar een zo groot mogelijk internationale harmonisering, van plan om IAS 39 haar zegen te geven. Ze krijgt daarbij de steun van de banktoezichthouder uit de Londense City, nog altijd het Europese financiële centrum bij uitstek. De tegenstand tegen IAS 39 wordt georganiseerd door Frankrijk. Als dat land voldoende medestanders kan verzamelen, bestaat een kans dat de Commissie haar staart moet intrekken. Madrid volgt het standpunt van Parijs, Rome mogelijk ook.

Maar volgens diplomatieke bronnen zou nu ook Duitsland, dat aanvankelijk aan de zijde van de Fransen stond, geneigd zijn om de Commissie te volgen. De Duitse banken zouden het signaal hebben gekregen dat Berlijn niet bereid is om de hele besluitvorming te vertragen vanwege één boekhoudregel. De Scandinavische landen zijn die mening eveneens toegedaan.

De aanvaarding van IAS 39 zou een belangrijke doorbraak betekenen in het complexe dossier van de nieuwe boekhoudnormen. Het gaat om een aantal principes waarvan de concrete uitwerking gebeurt in werkgroepen met vertegenwoordigers van de IASB en andere belanghebbenden. Zo werd de oorspronkelijke IAS 39-regel al eens aangepast na bezwaren van de Europese Commissie. De tijd begint wel te dringen om de hele regelgeving rond te krijgen.