BRUSSEL (belga)- CD&V-senatrice Sabine de Bethune vindt dat er een Europese code voor investeringen in de wapenindustrie moet komen. Ze reageert daarmee op een rapport van Netwerk-Vlaanderen over de financiële banden tussen de banken en de wapenindustrie (DS 26 april).

Naar analogie met de Europese Gedragscode voor Wapenuitvoer moet er volgens De Bethune een Europese code voor investeringen in de wapenindustrie komen. Hier kan ons land een voortrekkersrol spelen, zoals dat ook gebeurde met de strijd tegen de antipersoonsmijnen. Daarom vraagt de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel, om dit voorstel op de Europese ministerraad voor te leggen en zo spoedig mogelijk uit te werken.

De Bethune dringt ook aan op de oprichting van een Federaal Instituut voor Conflictpreventie, dat de financiële instellingen kan adviseren over investeringen in bedrijven die actief zijn in de oorlogsindustrie. Over zo'n instituut diende De Bethune vorig jaar al een wetsvoorstel in.

Ook Spirit reageerde gisteren op het Netwerk-rapport. Deze partij vindt dat er een wettelijke rapporteringsplicht rond het investeringsbeleid van financiële instellingen in de wapenindustrie moet komen. Dat kan volgens Spirit via het opmaken van een lijst van de wapenbedrijven waarin geïnvesteerd wordt of via een beschrijving van de criteria die bij de investeringen worden gebruikt. Spirit hekelt de financiële betrokkenheid van de banken bij de wapenproductie. Volgens de partij hebben ze de maatschappelijke verantwoordelijkheid om dat niet te doen.