Bevrijde Hans Tentije

Afgeschreven werelden

In Deze oogopslag bezoekt de dichter Hans Tentije plaatsen waar de geschiedenis sporen heeft nagelaten. Zijn bundel is een uitnodiging om oog te hebben voor werelden die in onverschilligheid en vergetelheid zijn verdwenen. Het resultaat is indrukwekkend.

Tentije bezoekt plekken waar de geschiedenis sporen achterliet, zoals de Alexanderplatz in Berlijn (hier in het begin van de twintigste eeuw).
Tentije bezoekt plekken waar de geschiedenis sporen achterliet, zoals de Alexanderplatz in Berlijn (hier in het begin van de twintigste eeuw). © corbis

TOT voor kort publiceerde de dichter Hans Tentije zo eens in de drie, vier jaar een nieuwe bundel, zoals de meeste Nederlandse dichters. Maar eind jaren negentig raakte zijn poëzie op drift. Na

Niet te missen