Michael Moore in de aanval

Patriot en rebel

Het standpunt van filmmaker Michael Moore over president Bush en zijn oorlog tegen het terrorisme is bekend. 'Oen' Bush was niet uit op de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein, maar op olie en investeringen. Het officiële Fahrenheit 9/11 boek is de papieren neerslag van zijn succesvolle documentaire.

'GEACHTE heer Moore, ik heb vandaag uw film gezien en ben, om u de waarheid te zeggen, met stomheid geslagen. Ik stemde op Bush en daar schaam ik me nu voor. Ik wou dat hij een ander soort president was ...

Niet te missen