DE KARAVAAN


-  Fraai
-  Beklad
-  Doe de stemtest
-  Ukkel

FraaiVerzuring smaakt bitter. Voor een (s)maakbare samenleving heet het erg fraai uitgegeven memorandum die de Unie van Vrijzinnige Verenigingen speciaal voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen heeft voorbereid. Het betreft een ,,menselijk discours met de verzuchtingen en de verantwoordelijkheden van de gewone burger ...