-  USG People
-  RoulartaUSG People

USG People (57,5 euro) verwacht voor de tweede helft van het lopende boekjaar dat de zeer positieve ontwikkelingen die het eerste- en tweede kwartaal van 2006 kenmerkten, worden voortgezet. De sterke omzetgroei, gecombineerd met kostenbeheersing, zal bovendien leiden tot een verdere toename van de winstgevendheid. De doelstelling voor een operationele winstmarge van minstens 6,5% tegen 2008 werd bevestigd. Over de eerste zes maanden van 2006 bedroeg dit 5,9% (2005: 3,8%). Op basis daarvan en wegens de gunstige waardering van 11 keer de winst van 2007 verhoogt Fortis Bank het advies tot kopen.

Roularta

De nettoresultaten van Roularta (49,78 euro) kwamen met 13,8 miljoen euro een stuk hoger uit dan de gemiddelde marktverwachting van 13,1 miljoen euro. De evolutie van de operationele kasstroom van de printdivisie lag in lijn met de verwachting, maar de audiovisuele divisie stelde teleur. De televisiereclame-inkomsten bij VMMa staan nog steeds onder druk, terwijl de productiekosten hoog zijn. Het bedrijf is wel optimistischer voor het tweede semester. Dezelfde positieve trend verwacht Fortis Bank bij de printafdeling. Minder goed nieuws is dat overgenomen bedrijven pas in het vierde kwartaal worden geconsolideerd in plaats van in het derde. Daarom verlaagt Fortis Bank de winstschatting voor dit jaar, al blijft het advies houden gehandhaafd.