Faq
-  1. Waarom kunnen uitvindingen beschermd worden?
-  2. Ik heb een lumineus idee. Kan ik het wettelijk laten beschermen?
-  3. Kun je elke vondst laten beschermen?

1. Waarom kunnen uitvindingen beschermd worden?

Uitvinders hebben vaak jaren tijd en veel geld geïnvesteerd in hun uitvinding. Het is dan ook logisch dat alleen zij daarvan de vruchten kunnen plukken. Wie zijn uitvinding laat beschermen, krijgt gedurende een aantal jaar het exclusieve recht om die uitvinding te commercialiseren, of te verkopen aan andere partijen.

2. Ik heb een lumineus idee. Kan ik het wettelijk laten beschermen?

Een idee op zich kun je niet wettelijk laten beschermen, maar de concretisering ervan wel. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een concrete uitvinding, een merknaam en/of -logo, of een artistieke creatie. Er bestaan verschillende vormen van bescherming van ,,intellectuele eigendom''. Auteursrechten zijn bedoeld voor ,,geestelijke'' creaties, zoals een boek, een kunstwerk, een foto, een muziekstuk,... Octrooien kunnen alleen aangevraagd worden voor uitvindingen die industrieel toegepast kunnen worden.

3. Kun je elke vondst laten beschermen?

Neen. Een wetenschappelijke theorie of een wiskundig bewijs worden niet als uitvindingen beschouwd, evenmin als dieren- of plantenvariëteiten. De vraag of je een octrooi kunt nemen op computersoftware was de laatste jaren erg actueel. In de VS kan dit wel, in Europa niet. De Europese Commissie probeerde dit ook in Europa mogelijk te maken, maar het Europees Parlement stemde dat voorstel vorig jaar weg. Overigens worden computerprogramma's wel auteursrechtelijk beschermd. Je mag ze dus niet zomaar kopiëren zonder toestemming van de auteur.