-  Blackberry
-  Computer
-  Gps
-  Gsm
-  Hotspot
-  Internettelefonie
-  Iridium
-  Turing machine
-  UMTS

Blackberry

De BlackBerry is van oorsprong geen mobiele telefoon of draagbare computer, maar een beeper. In plaats van zelf eerst de inspanning te moeten doen om te kijken of er nieuwe e-mail is binnengekomen, krijgt de gebruiker zijn mail toegestuurd, zoals een sms op zijn mobilofoon. Het alfanumeriek klavier, met één letter per toets, maakt het veel gemakkelijker om mails te schrijven.

Computer

De huidige computer is een elektronische rekenmachine die intern niet rekent met de Arabische cijfers van nul tot en met negen maar die het binaire telstelsel gebruikt: uit = 0 en aan = 1. Diezelfde cijfers worden bij alles wat een computer doet gebruikt. Tegenwoordig is een essentieel kenmerk van een computer dat hij gebruik maakt van een intern opgeslagen programma.

Gps

Het navigatiesysteem bestaat sinds de jaren tachtig. Gps - voluit Global Positioning System - is gebaseerd op een systeem van Amerikaanse satellieten. Gps-satellieten roteren twee keer per dag om de aarde heen en sturen signalen naar onze aardbol. Het gps-toestel doet niets anders dan die signalen opvangen. Via driehoeksmeetkunde wordt dan de precieze positie van de ontvanger bepaald. Het navigatiesysteem werd eerst ontwikkeld voor militaire doeleinden, maar later vrijgemaakt voor burgerlijk gebruik.

Gsm

In 1982 werd een werkgroep opgezet die een pan-Europese standaard voor digitale cellulaire mobiele telefonie moest opstellen. Die groep heeft in 1990 de gsm-standaard of de Europese technische norm voor digitale mobilofonie gedefinieerd. Gsm is toen het letterwoord geworden voor G lobal System for Mobile Communication . Aanvankelijk werkte het gsm-netwerk slechts op één enkele frequentieband (900 MHz) die in heel Europa speciaal voor deze toepassing werd vrijgehouden. Later werd hier de 1800 MHz frequentieband aan toegevoegd.

HotspotEen hotspot is een plek waar draadloze internettoegang wordt aangeboden. De apparatuur waarmee dat gebeurt, het Wireless Access Point, wordt dan hotspotapparatuur genoemd. Hotspotapparatuur wijkt af van normale toegangspunten.

Internettelefonie

Bij internettelefonie wordt de spraak over het computernetwerk gestuurd via het internetprotocol (IP). De software versnijdt wat de gebruiker inspreekt in digitale pakketjes en stuurt die over het internet. Aan de kant van de ontvanger wordt de binnenkomende informatie weer omgezet in geluid.

Iridium

Een wereldwijd, commercieel systeem voor mobiele communicatie via satellieten. Doel van het Iridium-netwerk is om mobiele communicatie mogelijk te maken op elk punt van de aarde, in de eerste plaats daar waar er geen toegang is tot het gsm-netwerk. Er zijn 66 satellieten in het netwerk, en 13 reservesatellieten.

Turing machine

De rekenmachine bestaat uit een eindige verzameling ingebouwde regels en deze blijven vast gedurende heel het rekenproces. Verder hebben we een band van onbeperkte lengte waar informatie opgeslagen kan worden. Over het algemeen is die band in cellen verdeeld, die elk maar één symbool mogen bevatten. De band bevat de informatie die de machine moet verwerken, hij kan tussentijdse resultaten bijhouden en bevat uiteindelijk ook het resultaat van de algoritme.

UMTS

UMTS of Universal Mobile Telecommunications System wordt gezien als de opvolger voor Gsm. UMTS wordt ook de derde generatie (3G) mobiele communicatie genoemd en is niets meer dan een stelsel van afspraken tussen aanbieders van verschillende mobiele netwerken. UMTS biedt een grotere verbindingssnelheid van 384 kilobits per seconde.