Alan Turing


is het meest bekend om zijn (hypothetische) computer de Turing- machine De bijdragen van Turing (1912-1954) staan aan de basis van de computerwetenschap. Hij was een van de meest creatieve en originele mensen op het gebied van computers in een tijd dat ze er eigenlijk nog niet waren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij bij de Engelse Inlichtingendienst aan het kraken van codes van de Duitsers. Hij werd in 1952 gearresteerd op verdenking van overtreding van de British homosexuality statutes . Hij overleed als gevolg van een cyanidevergiftiging terwijl hij aan het experimenteren was, maar zijn dood is omgeven met een waas van geheimzinnigheid.