Een herder is heengegaan

DE afgelopen dagen ging in de pers de meeste aandacht uit naar de paus als staatsman en politiek leider. Vooral zijn optreden tegen het communisme, zijn bondgenootschap met de Amerikanen, zijn ontmoeting met Fidel Castro enzovoort werden beklemtoond. Naast interesse natuurlijk voor zijn reizen, zijn ziektes en zijn Poolse roots. Maar aandacht voor zijn taak als herder van de gelovigen en voor de inhoud van zijn theologisch denken, ho maar. ,,Achterhaald en indruisend tegen het gezond verstand'', lees je tussen de regels. Men beklemtoont dat hij een autoritaire figuur was wiens conservatisme vooral in zijn doctrine zichtbaar werd door zijn terughoudende houding ten aanzien van de bevrijdingstheologie, het afwijzen van voorbehoedsmiddelen, de veroordeling van echtscheidingen, abortus, het homohuwelijk en niet in het minst het niet openstellen van het priesterambt voor de vrouw.

Toch mogen we niet vergeten dat de paus in de eerste plaats de herder van de geloofsgemeenschap is en gelovigen in hem een Christusfiguur zien. Hoe kan je anders verklaren dat miljoenen mensen naar Rome ...

Niet te missen