BRUSSEL - Minister-president Bart Somers (VLD) nuanceert het beeld dat de gehandicapten of de sector misbruik zouden maken van de voorzieningen van het Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap. Somers betreurt dat hij zich heeft laten meeslepen in de politieke polarisering. ,,Mijn harde woorden zijn een rechtstreeks gevolg van de lastercampagne van de oppositie'', aldus de minister-president.

Somers en minister van Welzijn Adelheid Byttebier stelden zich in de krant De Morgen vragen over de groeiende wachtlijst in de gehandicaptensector. Er werd ,,sturing'' vanuit de ziekenfondsen gesuggereerd en ook het woord ,,oneigenlijke'' gehandicapten viel, wat de sector de gordijnen injoeg.

Byttebier gooide in het Vlaams Parlement al olie op het vuur door te stellen dat er niemand onterecht op de wachtlijst staat en dat er enkel een onderzoek komt naar het profiel van de betrokkenen in het licht van het steeds groeiend aantal zorgvragen. De minister verspreidde vandaag bovendien een mededeling waarin ze haar vertrouwen in het Vlaams Fonds bevestigt. Byttebier neemt uitdrukkelijk afstand van de indruk die is ontstaan na een interview in de krant De Morgen als zou ze de geloofwaardigheid van de selectiecriteria en de werkwijze van het Vlaams Fonds in twijfel trekken.

Ook Somers reageert vandaag met een mededeling en hij wijst erop dat de sector zelf erkent dat de Vlaamse regering ontzettend veel voor de sector gedaan heeft, maar dat voortdurend het beeld wordt opgehangen dat men de gehandicapten in de kou laat staan. ,,Het misbruik zit niet bij de gehandicapten, wel bij de oppositie'', aldus Somers. Hij betreurt dat hij zich heeft laten meeslepen in de politieke polarisering. ,,Ten onrechte werd de indruk gewekt dat een steen werd geworpen naar de sector. In de verschillende interviews werd nochtans de ontzaglijke inzet van de mensen die betrokken zijn in deze verzorging in de verf gezet.''

De minister-president lanceert een oproep om een einde te maken aan de politieke polarisering, waarbij de gehandicapten lijdend voorwerp zijn geworden. Somers zegt ook bereid te zijn met de oppositie positief rond dit dossier samen te werken.