HAMBURG - Rijke mensen zijn gelukkiger dan arme mensen, maar zijn wel minder thuis. Dat blijkt uit een Duitse studie, die uitgevoerd werd door het Duitse Instituut voor Economische Research (DIW). De studie toont aan dat Duitsers met een relatief hoog inkomen meer tevreden zijn met hun woning (hoewel ze er niet zoveel vertoeven) en hun levensstandaard dan hun landgenoten. Uit de studie blijkt ook dat de grootverdieners gezonder zijn, er vaak stabielere relaties op na houden en zowaar meer kinderen hebben dan minder gegoede Duitsers.

Negen op tien ,,rijke'' Duitsers weten hoe ze moeten omgaan met een computer, bijna 80 procent van hen heeft een poetsvrouw en meer dan de helft van de rijke ondervraagden besteedt een groot deel van zijn ,,vrije tijd'' aan het werk.

,,Het is niet zo dat die mensen bang zijn om geld te verliezen, maar ze krijgen gewoon voldoening uit hun werk'', aldus Jurgen Schupp die de studie coördineerde. In totaal werden 1.225 Duitse gezinnen ondervraagd, wat overeenstemt met 2.671 respondenten. De ondervraagden moesten wel een een netto-inkomen op jaarbasis hebben van minstens 46.000 euro.