BRUSSEL - De groep Miko, die gespecialiseerd is in koffieservice en kunststofverwerking, behaalde in 2003 een nettowinst van 3,82 miljoen euro. Dit is een stijging met 12,19 procent ten opzichte van 2002. De omzet, die voor 68 procent wordt gerealiseerd in het buitenland, steeg met 7,1 procent naar 73,32 miljoen euro.

Het bedrijfsresultaat daalde daarentegen licht met 2,24 procent tot 7,18 miljoen euro en dit wegens de stijging van de euro ten opzichte van de Poolse zloty met maar liefst 20 procent.

De investeringen in 2003 bedroegen 5,74 miljoen euro, in 2002 was dit nog 6,09 miljoen euro. De netto cashflow bleef nagenoeg constant op 9,54 miljoen euro (- 0,58 procent).

De koffieservice-activiteiten kenden een lichte terugval met 1 procent. Dit was vooral te wijten aan de warme zomer, de versterking van de euro ten opzichte van het Britse pond en de verkoop van het handelsfonds van de Franse dochtermaatschappij Cafés Régina. De omzet van de kunststofdivisie kende daarentegen een sterke groei met bijna 24 procent dankzij de hogergenoemde warme zomer.

Het bedrijf, dat vorig jaar nog de titel Onderneming van het Jaar in de wacht sleepte, blijft vertrouwen hebben in de toekomst. Dit wordt bevestigd door een investeringsbudget voor 2004 van 6,93 miljoen euro; 2,39 miljoen euro is bestemd voor de koffieservicedivisie en 4,54 miljoen euro voor de kunststofverwerkingsafdeling.