Fiscale gunsten terreinwagens onder vuur
Er komt een nieuwe definiëring van het begrip ,,lichte vrachtwagen. Foto: © photo news
BRUSSEL - De fiscale administratie werkt momenteel aan een nieuwe aparte definiëring van het begrip ,,lichte vrachtwagen''. Zo moet een einde gemaakt worden aan het wijdverspreide gebruik om onder meer terreinwagens in te schrijven als lichte bedrijfswagen en zo een hele rist belastingen te ontlopen.Heel wat terreinwagens worden tegenwoordig door de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) gecatalogeerd als ,,lichte vrachtwagen''. Dat kan als de auto aan een aantal vastgestelde technische criteria voldoet. Die labelling als ,,lichte vrachtwagen'' speelt ook door op fiscaal vlak, hoewel daar ook iets of wat afwijkende definities bestaan.

Zo is een van de voorwaarden onder meer dat het laadgedeelte van de voorste zitplaats gescheiden moet zijn door een onbuigbare en niet-wegneembare wand. Op de laadvloer mogen geen zetels geplaatst zijn of mogen ook geen verankeringspunten voor zetels zitten en de laadvloer moet een bepaalde minimumoppervlakte hebben.

Net aan die laatste voorwaarde is sinds 1 mei van 2003 onder Europese druk verandering gekomen.

Voordien moest de kofferruimte minimaal de helft van de lengte van de wielbasis - de afstand tussen de twee assen - bedragen. Sinds de richtlijn van kracht is, is dat maar dertig procent, en daardoor kunnen heel wat terreinwagens als lichte vrachtwagen gecatalogeerd worden, terwijl ze vier zetels kunnen behouden.

Een lichte vrachtwagen ontsnapt aan de Belasting op de Inverkeersstelling (BIV) en ook de verkeersbelasting voor die wagens ligt een pak lager.

Bovendien zijn ze voor het volledige bedrag als beroepskosten aftrekbaar, terwijl het beroepsgebruik van een personenwagen in de regel slecht voor 75 procent aftrekbaar is. Tot slot is ook de btw die voor die ,,lichte vrachtwagen'' wordt betaald voor het volledige bedrag recupereerbaar en niet voor de helft.

Dieselwagens ontsnappen ook aan de accijnscompenserende belasting. Door die fiscale gunsten kan het bedrag dat op jaarbasis aan belastingen uitgespaard wordt gemakkelijk oplopen tot verschillende duizenden euro.

Hervé Jamar (MR), de staatssecretaris verantwoordelijk voor de strijd tegen de fiscale fraude, wil samen met minister van Financiën Didier Reynders (MR) de fiscale definitie aanscherpen om misbruiken tegen te gaan en ze een wettelijke basis geven.

Een van de bedoelingen zou zijn om althans fiscaal opnieuw een grotere laadruimte te eisen. De fiscale definitie wordt ook losgekoppeld van de technische definitie die de DIV hanteert om een voertuig te catalogeren.

Het ligt in de bedoeling dat de nieuwe regeling begin volgend jaar in werking treedt.

(cv)