busmaatschappij past ronde niet aan voor buitengewoon onderwijs

De Lijn is streng voor leerlingen

De mentaal gehandicapte Liesl Willems pendelt al veertien jaar van Ham naar haar school nabij Diest. Maar dit zouden de laatste maanden kunnen zijn. Want de schoolbus van De Lijn wil haar wel nog vervoeren, maar alleen naar een school in Geel.

,,JUFFROUW Willems is niet langer rechthebbende.'' De Lijn is duidelijk: wie niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het vervoer naar een school in het buitengewoon onderwijs, kan de bus niet meer op ...

Niet te missen