BRUSSEL - Wie fiscale amnestie wil, moet zijn aangifte volledig op 31 december ingediend hebben. Maar de praktische afwikkeling, zoals de transfer van roerende waarden uit het buitenland, kan ook nog na die datum.HET is hoog tijd voor iedereen die van de eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) wil gebruikmaken'', zei de minister van Financiën, Didier Reynders (MR), gisteren. De EBA, of fiscale amnestie in de volksmond, loopt tot 31 december dit jaar. De minister bevestigde gisteren nogmaals dat de maatregel niet verlengd wordt.

Dat houdt concreet in dat op die datum het volledige dossier ingediend moet zijn bij een financiële instelling of bij de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën voor wie ervoor kiest om zijn effecten in het buitenland te laten. Op die datum moet dus vaststaan voor welke grijze of zwarte kapitalen amnestie wordt gevraagd en tegen welk tarief de fiscale zondaar het kapitaal wil witten.

Ook de termijnen voor de betaling van de boete en de uitreiking van het amnestie-attest worden niet gewijzigd. Dat moet uiterlijk de vijftiende dag na de indiening van de aangifte. Concreet betekent dit dat in het uiterste geval de betaling van de boete en de uitreiking van het attest gebeurd moeten zijn op 15 januari.

Maar een aantal praktische modaliteiten kan nog tot 30 juni 2005 worden geregeld. De Belgische financiële instellingen hebben vastgesteld dat hun buitenlands sectorgenoten nogal eens moeilijk doen bij de overdracht van roerende waarden van een buitenlandse naar een Belgische rekening. ,,Plots moeten er allerlei formaliteiten vervuld worden, waardoor een dergelijke overschrijving soms maanden in beslag kan nemen'', zegt Guido Ravoet, de gedelegeerd bestuurder van Febelfin, de organisatie die de financiële sector vertegenwoordigt. Die overdracht van roerende waarden kan daarom tot 30 juni.

De fiscale zondaar moet echter wel voor 31 december het bewijs voorleggen dat hij de opdracht heeft gegeven tot de overschrijving van de roerende waarden. Nadien zal ook strikt nagegaan worden of de effectief overgemaakte effecten overeenkomen met wat was aangegeven voor 31 december. Als dat niet het geval is, wordt het dossier overgemaakt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

Voor de overschrijving van geld vanuit het buitenland ziet de minister weinig problemen, zeker niet als het om een verrichting binnen Europa gaat. De gebruikelijke termijn daarvoor is meestal niet langer dan enkele dagen, maar als er toch een probleem opduikt, geldt ook hier de termijn van 30 juni 2005. Voor roerende waarden uit een kluis is er helemaal geen probleem omdat de fiscale zondaar daarover zonder problemen zelf kan beschikken.

Ravoet wees er ook nog eens op dat het op dit ogenblik storm loopt voor de fiscale amnestie. Begin oktober hadden de vijftig financiële instellingen die Febelfin ondervraagd heeft, nog maar 1.500 fiscale attesten afgeleverd, terwijl dat er nu al 2.300 zijn. Om de financiële instellingen de mogelijkheid te bieden alles tijdig te verwerken, roept Ravoet de fiscale zondaar op niet te wachten tot het allerlaatste moment.

Minister Reynders zei gisteren ook dat er heel wat geld naar ons land terugvloeit buiten de fiscale amnestie om. Dat heeft volgens hem alles te maken met de gewijzigde sfeer rond zwart geld, onder meer als gevolg van de invoering van de Europese spaarrichtlijn midden volgend jaar. Dat die richtlijn dan effectief in werking treedt, lijdt volgens Reynders geen twijfel meer. Zwitserland zou volgens hem niet meer moeilijk doen en meewerken. Dat was voor een aantal landen binnen de EU een noodzakelijke voorwaarde om de regeling van kracht te laten worden.