Werken aan jobs in 't Stad
Dirk Diels moet de Antwerpse stadseconomie zuurstof inblazen. Foto: © WDK
De integratie van de Antwerpse stadsdiensten voor Economie en Werkgelegenheid moet extra zuurstof pompen in de lokale arbeidsmarkt. Meer stadseconomie moet meer banen opleveren.

DE oprichting van één enkele stadsdienst voor Werk en Economie (WNE) is geen Antwerpse uitvinding. Gent en Barcelona dienden als voorbeeld. In november vorig jaar kreeg het project de goedkeuring van de Antwerpse gemeenteraad. Op 1 maart gaat de fusieoperatie van de bestaande, aparte administraties van start.

WNE is goed voor 40 personeelsleden. Zij moeten het sociaal-economische beleid van Antwerpen helpen vormgeven. Door beleidsvoorbereidende studies en, na de politieke besluitvorming in het schepencollege en de gemeenteraad, door de uitwerking van ontwikkelingsprojecten.

De 44-jarige Dirk Diels krijgt de leiding van WNE. Diels heeft zijn sporen in Antwerpen al verdiend. Hij leidde tussen 1998 en 2001 de tewerkstellingscel van de stad en was vanaf 2002 directeur bij het stedelijk vastgoedbedrijf AG Vespa.

De nieuwe stadsmanager moet tegelijk een aanspreekpunt zijn voor de bestaande handelaars en ondernemers en bijkomende economische activiteit helpen aantrekken. Ook het doelmatig gebruik van Europese en Vlaamse tewerkstellingssubsidies behoort tot zijn takenpakket.

Diels benadrukt dat het ,,niet de bedoeling is'' om overheidsbanen bij te maken bij het stadsbestuur of een van de stedelijke vzw's. ,,Het is onze opdracht om de stadseconomie te versterken en op die manier de kansen op werk te verhogen voor de Antwerpse werklozen.''

WNE bekijkt de Antwerpse economie vanuit een grotere invalshoek dan die van de haven. ,,Het gaat ook om lokale handelaars, om bedrijventerreinen voor kmo's, om de begeleiding van zonevreemde bedrijven, om een gefaseerde uitbouw van het kantorenaanbod.'' Diels schuwt daarbij de polemiek niet. ,,Het bestaande winkelcentrummanagement moet bijvoorbeeld opengetrokken worden naar de buurtwinkels in de minder centraal gelegen stadswijken.''

De beleidsdomeinen waarop WNE actief zal zijn, zitten verspreid over vijf schepenen en er zijn raakvlakken met het OCMW. Het is aan Diels om een coördinerende rol te spelen. Hij wil daarbij uitgaan van ,,zakelijkheid en engagement''. ,,We moeten werken op basis van facts and figures . De bestaande arbeidsmarktmonitor, die elk trimester de Antwerpse werkenden en werklozen in kaart brengt, moet een economisch zusje krijgen. En we moeten gedreven zijn om de troeven van onze stad uit te spelen en de zwakke punten weg te werken.''

De hoge werkloosheid is een van die zwakke punten (zie inzet). De manager van WNE erkent het jarenoude probleem, maar is niet fatalistisch.

,,Het project Antwerk moet dit jaar duizend jongeren aan een baan helpen. En ook voor werkloze allochtonen zijn er kansen. Jaarlijks kunnen we drieduizend Antwerpse werklozen aan een opleiding, werkervaring of baan helpen, in samenwerking met de VDAB en de derdenorganisaties. De helft van die werklozen zijn allochtonen. Dat zijn toch geen slechte cijfers. Die aanpak moet volgehouden en versterkt worden'', zegt hij.

Dirk Diels hoopt dat de politieke partijen, na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober, zullen gebruikmaken van de expertise van WNE om een meerjarenplanning op te stellen voor de stadseconomie.

www.antwerpen.be