,,Tijd dringt voor komst van Polen''
Guy Verhofstadt (links) en Peter Vanvelthoven hebben nog een maand om te beslissen in het Polen-dossier. Foto: © Photo News
De bouwbedrijven kijken reikhalzend uit naar de komst van Poolse arbeiders om de knelpuntberoepen in de sector te helpen invullen. De politieke beslissing daarover moet binnen een maand vallen.

DE Confederatie van de Bouwnijverheid hekelt het besluit van de regering-Verhofstadt om de grenzen van de Belgische arbeidsmarkt na 1 mei gesloten te houden voor Oost-Europese werknemers en alleen de achterdeur (voor knelpuntberoepen) op een kier te zetten.

Gedelegeerd bestuurder Robert De Mûelenaere is verontwaardigd: ,,De open grenzen zijn afhankelijk van bijkomende beleidsmaatregelen, zoals meer controle. Akkoord, ook wij zijn vragende partij om bonafide bedrijven te beschermen tegen zwartwerk en sociale fraude. Daarom ons voorstel voor de elektronische registratie van alle werknemers op een bouwwerf, met gebruik van badges. Maar wat heeft de overheid de afgelopen twee jaar terzake eigenlijk gedaan? Heeft ze het probleem nu pas ontdekt, terwijl in realiteit al tienduizenden Polen in het zwarte circuit zitten? Terwijl de arbeidskaarten massaal worden ontweken via detachering en door schijnzelfstandigen.''

De Mûelenaere noemt de Belgische houding hypocriet. ,,De regering schijnt te vergeten dat de Europese dienstenmarkt wel open is. Dat Poolse bedrijfjes wel naar hier mogen komen. Maar Belgische bedrijven mogen geen Poolse arbeiders gebruiken. Die toestand is onhoudbaar.''

Volgens de bouwfederatie zijn het zwartwerk en de sociale misbruiken ,,juist het gevolg van de weigering om de arbeidsmigratie te regelen. Dit is geen zaak van Polen tegen Belgen. Zij komen jobs uitvoeren die Belgen niet willen of waarvoor onze bedrijven onvoldoende eigen kandidaten vinden, zoals technisch geschoolden in de bouw.''

De bouwsector eist een lange lijst van knelpuntberoepen waarvoor het na 1 juni gemakkelijker wordt om een arbeidsvergunning te verkrijgen. ,,De tijd dringt. Nu staan er constant meer dan driehonderd vacatures open voor metselaars, meer dan tweehonderd voor schrijnwerkers en meer dan honderd voor bekisters. Elke maand opnieuw. Het is onbegrijpelijk dat de VDAB twintig bouwberoepen wil schrappen van die lijst van knelpuntberoepen.''

Wat als de drie regio's verschillende lijsten indienen bij de federale minister van Werk, Peter Vanvelthoven (SP.A)? ,,Gaat hij de opgesomde beroepen optellen of de grootste gemene deler nemen? Wat als Wallonië Poolse metselaars laat komen en Vlaanderen niet? Kan een aannemer uit Luik dan met Polen werken en zijn collega in pakweg Hasselt niet?''

De Belgische politieke beslissing moet ten laatste op 30 april worden overgemaakt aan de Europese Commissie. Er rest niet veel tijd meer voor overleg, te beginnen met de opmaak van de ontwerplijsten in de regio's. Maandag vindt er topoverleg plaats tussen de Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke (SP.A), de top van de VDAB en de sociale partners. Werkgevers en vakbonden uit de bouw ontmoeten later op de week ook minister Vanvelthoven.