Tegen 2013 worden alle stations uitgerust met een computergestuurd aankondigingssysteem.

Sinds 16 februari zijn de laatste onbemande stopplaatsen aangesloten op het omroepnet en uitgerust met luidsprekers. Voortaan zullen dus tot in de kleinste stopplaats aankondigingen te horen zijn over aankomende treinen en vertragingen.

De omroepinstallaties zijn aangesloten op de seinhuizen van waaruit de omroepers de treinreizigers de nodige informatie geven. De afgelopen drie jaar werd 7,3 miljoen euro uitgetrokken om de laatste 146 stopplaatsen aan te sluiten op het netwerk.

Infrastructuurbeheerder Infrabel ontwikkelt momenteel een systeem om alle aankondigingen automatisch in real time te laten gebeuren in alle stations van het Belgische spoorwegnet. Concreet komt het erop neer dat het systeem de aankondigingsborden en de omroepinstallaties in de stations automatisch stuurt. De omroeper in het seinhuis zal het systeem beheren, vooraf opgenomen boodschappen genereren en zo meer tijd vrijhouden voor aankondigingen met een grotere toegevoegde waarde. Infrabel gaat ook 1.150 nieuwe informatieschermen plaatsen. Het project kost 16,5 miljoen euro en moet uiterlijk tegen 2013 rond zijn. Volgend jaar wordt gestart met een proefproject in het station Etterbeek.

Luc Lallemand, de gedelegeerd bestuurder van Infrabel, vindt correcte informatie uiterst belangrijk. ,,We moeten er niet alleen voor zorgen dat de treinen stipt rijden, maar zeker zo belangrijk is dat de mensen correct worden geïnformeerd.'' Op het vlak van de stiptheid boekte de NMBS-Groep in 2005 met een stiptheidsgraad van 91,9 procent iets minder goede resultaten dan het jaar voordien.

Om de stiptheid te verbeteren trekt Infrabel dit jaar 8 miljoen euro uit. Er komt onder meer een snel interventieteam. Maar de NMBS-Groep is vaak afhankelijk van externe diensten. Zo kan er bij de ongeveer 200 zelfmoorden per jaar niets gebeuren zolang het parket niet is langs geweest.

(cv)