IN DE KIJKER. Youri Steverlynck
Na Peter Meeus heeft nu ook zijn rechterhand, Youri Steverlynck, ontslag genomen uit de directie van de Hoge Raad voor Diamant (HRD).

Steverlynck heeft de afgelopen maanden onder moeilijke omstandigheden geholpen de vrede in de door crisis verscheurde organisatie te herstellen, en hij is van mening dat zijn taak erop zit.

,,De Hoge Raad is nu in rustiger vaarwater terechtgekomen'', zegt Steverlynck. ,,Na de herstructurering en de algemene vergadering van maandag lijkt alles in de goede plooi te zijn gevallen. We hebben kunnen voorkomen dat de koepel uiteengevallen is in verschillende organisaties. Dat is een belangrijke verwezenlijking die de sector met twee handen moet aangrijpen. Ik heb me zes jaar lang volledig gegeven voor de Hoge Raad, en ik denk dat het moment nu gekomen is om er in een positieve verstandhouding een streep onder te trekken.''

Steverlynck voegt er wel aan toe dat hij zich ervan bewust is dat niet iedereen in de sector zijn visie deelt. Net als Meeus is Steverlynck er voorstander van om meer dynamiek in de diamantsector te brengen, en ziet hij de noodzaak in van nieuwe initiatieven om Antwerpen concurrentieel te houden. Die visie werd door behoudsgezinde diamantorganisaties niet gedeeld. Enkele concrete plannen, zoals het project om het certificatenlaboratorium van de HRD in het buitenland uit te breiden, werden aangegrepen om de strategie van Meeus en Steverlynck in twijfel te trekken.

Youri Steverlynck, die door Meeus als marketing- en communicatiedirecteur van de HRD was aangetrokken om de sector meer uitstraling te geven naar de buitenwereld, was ook de organisator van de spraakmakende Antwerp Diamond Conferences, met gasten als Bill Clinton, Al Gore en Thabo Mbeki. Na verscheidene succesvolle edities werd de organisatie van de conferentie vorig jaar opgeschort omdat er binnen de Hoge Raad geen overeenstemming kon worden bereikt over de noodzaak ervan.

Steverlynck was kandidaat voor de opvolging van Meeus, maar de sector lijkt de voorkeur te geven aan de consensuskandidaat Freddy Hanard, een voormalige directeur van de diamantdivisie van ABN Amro. De kans bestaat dat in de nieuwe HRD-constellatie, waarover maandag een akkoord werd bereikt, het management minder onafhankelijk zal kunnen functioneren dan in de periode-Meeus het geval was. Diens uitgesproken strategische visie werd immers niet door de hele sector gesteund.

Steverlynck, een voormalige advocaat aan de balie van Antwerpen, blijft tot eind maart in functie als interim-directeur van de HRD. Die functie deelt hij met twee collega's-directeuren. Wie hem zal opvolgen als woordvoerder, is nog niet beslist. Evenmin staat vast wat Steverlyncks nieuwe uitdaging zal worden. ,,Ik ga eerst een paar weken uitrusten. De afgelopen zes jaar is er bijna geen vakantie geweest waarin ik niet werd teruggeroepen wegens een nieuwe crisis.''

(rmg)