Cheques voor de fiscus
Foto: © An Nelissen
Als er een aftrekpost is die de jongste jaren een groeiend succes heeft gekend, dan wel de PWA- en de dienstencheques.

Met PWA-cheques worden de prestaties vergoed die langdurig werklozen leveren in het kader van een ,,plaatselijk werkgelegenheidsagentschap''. Met dienstencheques kan je gezinshulp betalen die bij je thuis gepresteerd wordt door werknemers van een erkend dienstenbedrijf. Een PWA-cheque kost tussen 4,95 en 7,45 euro, een dienstencheque komt op 6,7 euro per stuk.

Plafond

Het bedrag dat kan afgetrokken worden, vind je op attest 281.80 dat je normaal voor einde april hebt ontvangen. Maar er is een plafond per belastingplichtige. Voor de inkomsten 2005 lag dat op 2.250 euro. Wettelijk samenwonenden en gehuwden kunnen samen dus tot 4.500 euro aftrekken.

PWA-cheques moeten aangegeven worden bij code 365. Voor dienstencheques moet je code 364 gebruiken.

Het zijn in beide gevallen cheques op naam die datzelfde jaar niet aan de uitgever zijn terugbezorgd. Het plafond geldt voor PWA- en dienstencheques samen.

Pas echter op. Het bedrag dat je aan PWA-cheques hebt besteed, geeft steeds recht op een gewone belastingvermindering.

Dat betekent dat de fiscus het gestorte bedrag vermenigvuldigt met de bijzondere gemiddelde aanslagvoet van de belastingplichtige. Die ligt tussen 30 en 40 procent, afhankelijk van het belastbaar inkomen. Het bedrag dat aan dienstencheques wordt besteed, geeft maar recht op een vaste belastingvermindering van 30 procent.

Als je een grote gebruiker van PWA- en dienstencheques bent, en daardoor boven het plafond uitkomt, kan je best eerst alle PWA-cheques aangeven en nadien aanvullen met dienstencheques, tot het plafond bereikt is. Dat levert het maximale belastingvoordeel op.