Sinds vorig jaar heb je recht op een belastingvermindering als je een nieuwe 'propere' auto koopt.

Wagens die 115 gram koolstofdioxide per afgelegde kilometer uitstoten of minder, geven recht op een belastingvermindering van 3 procent van de aankoopwaarde, met een maximum van 760 euro.

En het loont de moeite om nog wat meer uit je doppen te kijken. Wie zichzelf trakteert op een auto die per kilometer minder dan 105 gram CO{+2} in de atmosfeer doet belanden, heeft recht op een belastingvermindering van maar liefst 15 procent. Hier bedraagt het maximum 4.080 euro.

Hoe kom je eigenlijk aan de weet hoeveel CO{+2} een wagen in de atmosfeer doet belanden? De encyclopedie van de auto en zijn uitlaatgassen is de ,,Gids voor de schone wagen'' van de Federale Overheidsdienst (FOD) Leefmilieu.

De gids is ook consulteerbaar op het internet:

www.health.fgov.be/environmen /co2.

Wie meteen wil weten welke auto's in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 3 of van 15 procent, kan rechtstreeks naar de desbetreffende pagina surfen:

www.health.fgov.be/pls/europortal/co2_nl2.

De fiscale aftrek geldt enkel voor nieuwe wagens waarvoor een factuur werd afgeleverd en waarvoor je het betalingsbewijs kan tonen. Op de factuur moet volgende formule voorkomen: ,,Verklaring in toepassing van artikel 63/13 van het KB/WIB 92 betreffende een voertuig beoogd in artikel 145/28 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met een maximale uitstoot van 115 gram CO{+2} per kilometer. Ik ondergetekende ... bevestig dat het voertuig beschreven in deze factuur nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een inschrijving in België of in het buitenland.''

Ook hier weer moet je het bedrag van de vermindering waarop je recht hebt, zelf berekenen en het dan vermelden onder nr. 380 (meest milieuvriendelijke categorie) of 381.