CD&V-lijsttrekker Philippe Heylen: ,,Antwerpen is veel te vuil''

,,Deze coalitie heeft gefaald in haar aanpak van de samenlevingsproblemen. Antwerpen is ook te vuil, in de ruime betekenis van het woord. Elke dag wordt er 15 ton vuil opgehaald, toch blijven de straten er vuil bijliggen.''

© WDK
,,We zijn er pas in geslaagd om tijdens de laatste twee jaar van de coalitie echt krachtdadig te beslissen. Dat was te laat. Voorheen worstelde de coalitie met ideologische en partijpolitieke meningsverschillen. Altijd lag er wel iemand dwars bij het nemen van beslissingen. Nu zegeviert het gezond verstand.'',,Dat heeft niks met de Visa-crisis te maken. De komst van nieuwe mensen heeft wel voor meer leiding ...