De Pax Electrica is de motor voor de wijziging van de machtsverhoudingen bij de twee Belgische gasbedrijven.

De Franse nutsgroep Suez beloofde in het najaar van 2005 aan de Belgische eerste minister Guy Verhofstadt haar overwicht in de Belgische elektriciteits- en gasmarkt in te krimpen. Dat gebeurde naar aanleiding van de volledige overname van Electrabel door het Franse Suez.

Volgens de gedelegeerd bestuurder van Electrabel en de tweede man van Suez, Jean-Pierre Hansen, heeft de Franse nutsgroep in een jaar tijd de belangrijkste engagementen uitgevoerd. Dat verklaarde hij zaterdag tijdens de toelichting van het protocol met de Belgische gemeenten over de herschikkingen bij Distrigas en Fluxys.

Hij verwees naar de verkoop van drie bedrijfsterreinen, waarbij al eentje verkocht is aan de Duitse energiereus E.on en over twee andere exclusief onderhandeld wordt met de Spaanse kandidaat-koper Endesa.

Verder wees hij erop dat Electrabel al een tijdje geleden officieel heeft laten weten aan de aandeelhouders van het hoogspanningsbedrijf Elia dat het zijn participatie wil terugschroeven van 27,5 naar 25 procent. Hansen herhaalde ook nog eens dat het 500 megawatt van het productievermogen dagelijks wil verkopen via de elektriciteitsbeurs Belpex. De oprichting van die beurs heeft echter al heel wat vertraging opgelopen. Volgens de topman van Electrabel is de opening van de stroombeurs nu gepland voor begin 2007.

Ten slotte verwees hij naar de creatie van een ,,nieuw evenwicht'' bij Fluxys en Distrigas. De gemeenten worden sterker bij Fluxys. Hun belang stijgt van 31 naar 37,5 procent terwijl Suez terugvalt van 57,5 naar 51 procent. De twee grote aandeelhouders gaan ook de bestuursmandaten herverdelen. Volgend jaar zullen ze beide drie bestuurders kunnen aanduiden. Vandaag heeft Suez vijf en hebben de gemeenten twee vertegenwoordigers in de raad van bestuur.

Bij Distrigas wordt Suez dan weer sterker. Ze stevenen nu af op een controle van 61,84 procent van het gashandelsbedrijf tegenover 57,5 procent vandaag. De gemeenten dalen van 31 naar 26,65 procent.

Voor de topman van Electrabel en Suez is de kous daarmee af. Jean-Pierre Hansen beklemtoonde zaterdag dat zijn bedrijf niet wil onderhandelen over het afstaan van de meerderheid bij de gastransportmaatschappij Fluxys.

De voorzitter van Publigas, de gemeentelijke aandeelhouder, is precies de tegenovergesteld mening toegedaan. Hij wil wel verder onderhandelen. ,,Wij zien de huidige overeenkomst als een eerste stap.'' Waarop Jean-Pierre Hansen reageerde: ,,Ik zie geen andere fase meer komen.''

(pse)