De CO2-heffing is een onderdeel van de programmawet van 27 december vorig jaar. Ze werd gepubliceerd in het staatsblad van 31 december. Je zou verwachten dat de bedrijven zich meteen aan het rekenen zetten, maar uit diverse enquêtes blijkt dat de rekenmachines maar sporadisch werden boven gehaald.

Toch leert een bevraging door de sociale dienstengroep SD Worx dat 66 procent van de bedrijven een meerkost verwacht. Heel wat ondernemingen kijken richting leasingmaatschappijen om hen wijzer te maken. De Fleet Management Academy , die probeert het denkwerk over bedrijfswagens wat te stroomlijnen, zette daarom Michel Willems aan het werk.

Willems is fiscalist en gespecialiseerd in de mobiliteitsproblematiek en dus uiteraard ook in bedrijfswagens. Hij legde zijn bevindingen voor op een seminarie voor vlootmanagers dat onlangs werd georganiseerd.

Ondernemingen, zegt hij, die de jongste jaren geheel of gedeeltelijk aan de solidariteitsheffing zijn ontsnapt, door hun personeelsleden een eigen bijdrage te vragen voor het privé-gebruik van hun bedrijfswagen, worden nu het hardst getroffen. Voor bedrijven die keurig hun 33 procent betaalden, verandert er weinig. Als ze hun personeel geen al te zware auto's toekennen, betalen ze nu zelfs minder dan voorheen.

Willems rekende voor (zie tabel ,,Kost voor bedrijf'') dat een bedrijf waar geen eigen bijdrage worden gevraagd, en waar de meerderheid van het personeel belast wordt op een voordeel van 7.500 kilometer, tot 4 procent zal besparen als de vloot bedrijfswagens vooral bestaat uit wagens met lichtere, minder vervuilende motoren. Met een typische zogenaamde ,,IT'' vloot, waarin vooral stevige BMW's en potige Audi's, naast glimmende Mercedessen goed vertegenwoordigd zijn, blijft de meerkost beperkt tot ongeveer 1 procent.

Voor een bedrijf dat nu een eigen bijdrage vraagt die het privé-voordeel van de bedrijfswagen volledig neutraliseert, kan de meerkost met zo'n IT-vloot oplopen tot 12 procent. Zelfs met een ecologisch wagenpark zal het 8 procent meer betalen dan onder het oude systeem.

(lc)