De wetteksten over de CO2-heffing sluiten een aantal achterpoortjes en anticiperen zelfs op trucjes zoals persoonlijke leasing. Maar toch zijn er enkele categorieën bedrijfswagens die zullen ontsnappen.

Een eerste groep zijn de poolwagens. Officieel staan zo'n wagens ter beschikking van iedereen, uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden natuurlijk. Maar de praktijk durft wel eens anders uit te vallen. Zo is er een bedrijf geweest waar de pool bedrijfswagens bestond uit twee Porsches en een BMW... De controles zullen verscherpt worden, zegt financiën.

Daarnaast ontsnappen de auto's van zelfstandigen en vrije beroepen in de mate dat ze hun activiteiten niet in een vennootschapsvorm hebben gegoten. De taks geldt evenmin voor bedrijfsleiders, tenzij ze een gewoon werknemersstatuut hebben.

Ook op wagens van de nieuwe categorie N1, bestemd voor vervoer van goederen met een maximaal toegelaten last van 3,5 ton, moet geen CO2-heffing betaald worden.

Andere uitzonderingen zullen kunnen op voorstel van de Nationale Arbeidsraad. Er zijn nu al twee categorieën die mogelijk ook een uitzondering zullen krijgen. Dat zijn bestelwagens voor collectief vervoer die niet systematisch tussen het bedrijf en de woonplaats van de werknemers pendelen, en camionettes die zo zijn uitgerust dat hun niet-professioneel gebruik heel beperkt is (bij voorbeeld een bestelwagen vol onderdelen en ander materiaal).

(lc)