BRUSSEL - De bestuurders van de Gimv hebben de Vlaamse overheid gevraagd het overheidsbelang in de Gimv geleidelijk af te bouwen. In theorie kan de overheid van de huidige 70% tot het wettelijk minimum van 25% plus 1 aandeel zakken.

De Vlaamse overheid paste in 2000 al het koninklijk besluit aan dat bepaalde dat het Vlaams Gewest de absolute controle in de Gimv moest behouden. Dat gebeurde toen met het oog op de verkoop van aandelen Gimv aan het publiek. Die verrichting ging niet door als gevolg van het uiteenspatten van de technologie-zeepbel, wat zwaar woog op de waarde en het resultaat van de Gimv. Ondertussen zijn de resultaten van de Gimv opnieuw hersteld en zal de Gimv op 17 februari zelfs uitpakken met recordresultaten. Dat herstel heeft ertoe geleid dat de overheid, via de zaakgelastigde Jean-Claude Deschamps, sinds vorig jaar opnieuw hardop nadenkt over een verdere afbouw van het overheidsbelang.

De Gimv heeft vanuit die wetenschap via haar moederholding VPM - het gaat om dezelfde bestuurders - bij de Vlaamse regeringsvorming een brief gestuurd naar de regeringsonderhandelaars, met de vraag om het belang in de Gimv geleidelijk te laten zakken. Concreet willen de bestuurders vermijden dat de overheid via een grote verrichting haar belang abrupt laat zakken tot 25+1%.

Volgens recente berichten in de krant De Tijd is het nog altijd de bedoeling dat een werkgroep voorstellen formuleert met als doel om in de loop van 2005 tot actie over te gaan. Of de wens van de bestuurders in verband met een zachte afbouw gevolgd zal worden, is nog niet bepaald.

In 2001 leidde getalm bij de overheid ertoe dat de verdere verkoop van aandelen Gimv nooit plaatsvond. De Gimv kwam in juni 1997 tegen 50 euro per aandeel naar de beurs en piekte in 1998 op 111 euro, maar noteert vandaag tegen slechts 37 euro, goed voor een marktwaarde van 870 miljoen euro. Een verkoop van Gimv-aandelen moet nieuwe durfkapitaalinitiatieven bij de ParticipatiemaatschappijVlaanderen (PMV), zoals het Innovatiefonds, financieren.

(pdd)