BRUSSEL (belga) - Het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in ons land, verbiedt winkeliers om in de zogenaamde sperperiode aan hun klanten een brief te sturen om hen te melden dat ze een korting kunnen krijgen voor het begin van de koopjes. De zelfstandigenorganisatie Unizo is tevreden.

Het arrest van Cassatie, waar De Tijd gisteren melding van maakte, volgt uit een zaak van een handelaar die tijdens de sperperiode brieven had gestuurd aan 10 procent van zijn klanten. De sperperiode is de periode van zes weken voorafgaand aan de officiële koopjesperiode. De wet op de Handelspraktijken verbiedt in die periode om prijsverminderingen aan klanten aan te kondigen of te suggereren, ongeacht de plaats en ongeacht de communicatiemiddelen. Cassatie oordeelde dat een ,,kortingbrief'' onder die omschrijving valt.

Unizo is tevreden met het arrest. Het vormt een ,,bevestiging van de bestaande wetgeving'', luidt het. Unizo verwijst naar een gelijkaardig voorval tijdens de afgelopen sperperiode, toen het bij de dienst Bemiddeling en Controle van de Federale Overheidsdienst Economie (de vroegere economische inspectie) klacht indiende tegen een direct mail-actie van de warenhuisketen Inno. Klanten die met een Visa-kaart hadden gekocht, werden door Inno systematisch aangeschreven met kortingaanbiedingen. Voor Unizo garandeert het arrest ,,de correcte naleving van de wetgeving, wat alvast een basisvoorwaarde is voor eerlijke concurrentie binnen de complete distributiesector''.