Geen Nederlands in een Brussels ziekenhuis? Meteen Bert Anciaux bellen

BRUSSEL (belga) - De Vlaamse minister voor Brussel, Bert Anciaux (Spirit), verzamelt getuigenissen van Vlaamse patiënten die in Brusselse ziekenhuizen niet behoorlijk in het Nederlands werden behandeld of geholpen. Zijn actie loopt tot 10 juni.

Een en ander past in het bezoek van de verslaggeefster van de Raad van Europa, Minodora Cliveti, aan ons land enkele weken geleden. Ze kwam de taalproblemen in de Brusselse ziekenhuizen onderzoeken. ...

Niet te missen