,,Vijftigers bij De Post zullen een lichtere postronde krijgen'', zegt Johnny Thijs, de gedelegeerd bestuurder van De Post.

,,De aandacht mag niet verslappen. Zonder verhoging van de productiviteit overleeft De Post niet'', verdedigde Thijs gisteren nogmaals de modernisering bij het overheidsbedrijf. Binnen drie weken wordt opnieuw een belangrijke stap gedaan in de verdere liberalisering van de postmarkt. Voortaan zal elke operator toegang krijgen op de Belgische markt om poststukken van meer dan 50 gram te verzenden. Totnogtoe lag de grens op 100 gram. ,,Daarmee valt de helft van de huidige omzet van De Post open voor de concurrentie'', aldus Thijs.

De Post vreest vooral de concurrentie van het Nederlandse TNT en Deutsche Post. TNT heeft met Belgische Distributie al een belangrijke speler, die actief is in de markt van het ongeadresseerde drukwerk. TNT kondigde eerder ook al aan dat het met een pakjesservice start in ons land in samenwerking met de krantenwinkels. De Nederlandse groep streeft op middellange termijn naar zeshonderd vestigingen.

Maar ook de toename van elektronische alternatieven weegt op de omzet van De Post. ,,In de jaren 2002 en 2003 verloren we ruim zes procent aan postvolume'', zegt Johnny Thijs. ,,Sindsdien stabiliseerden de cijfers zich enigszins, maar we zien dat het postvolume de laatste maanden opnieuw lichtjes terugloopt.'' Eén procent daling van het postvolume betekent onmiddellijk 15 miljoen euro minder omzet.

Om dat dalende postvolume efficiënt te verdelen, moeten de postrondes op regelmatige basis aangepast worden. Met Georoute 1 gebeurde de eerste aanpassing in 2004. Het was toen jaren geleden dat de postrondes aangepast waardoor de ingrepen in de rondes vrij ingrijpend waren. Georoute is het computerprogramma waarmee De Post aan de hand van honderden parameters de postrondes hertekent.

Die aanpassing leidde tot een vermindering van het aantal postbodes met 3.000 stuks, een afslanking die De Post kon opvangen via natuurlijk verloop. De reorganisatie leverde De Post een besparing op van 14,7 procent op de postbedeling.

Georoute 1 was gebaseerd op de postvolumes van 2002 en daarom dringt zich nu een nieuwe hertekening van de postrondes op, de zogenaamde Georoute 2. Die operatie zou 900 voltijdse banen kosten. Maar De Post benadrukt nogmaals dat ze niemand ontslaat. Jaarlijks verlaten 2.000 tot 2.500 mensen het overheidsbedrijf. ,,We zullen zelfs 1.000 tot 1.500 mensen moeten aanwerven om het personeelsbestand op peil te houden voor de diensten die we willen bieden'', aldus Thijs.

De Post onderhandelt nog altijd met de vakbonden over de invoering van Georoute 2 om zoveel mogelijk lokale stakingen te vermijden. Dat gaat vooral over technische elementen zoals de berekening van de postvolumes. Thijs zegt alvast toe dat vijftigers een lichtere postronde zullen krijgen. Zowel de vakbonden als de nieuwe staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, Bruno Tuybens (SP.A), hadden daarop aangedrongen. Vast staat ook dat de postbodes bij Georoute 2 zowat duizend rondes niet langer met de bromfiets, maar met de auto of fiets zullen uitvoeren. Met de bromfietsen gebeurden te veel ongelukken.