Jean-Baptiste Leestmans opende in 1892 een groothandel in leurdersartikelen, genaamd 'In den Jood'. Zijn zoon Felix lanceerde in 1922 de merknaam Veritas, Latijn voor 'waarheid'. Het merk stond voor naaigerief en allerhande zogenaamde mercerie-artikelen.

De jaren die volgden, werden gekenmerkt door een uitbreiding van het assortiment (in de jaren zestig) en een forse expansie binnen België. Elke Veritas-winkel was aanvankelijk in handen van de familie Leestmans-Van Opstal, van aangetrouwde familie of naaste kennissen. Zo ontstond een coöperatieve die verre van transparant was, maar wel werkte.

Vandaag is fors gesleuteld aan die structuur: je kan aandeelhouder zijn zonder een franchisenemer te zijn en vice versa. Verigroup groepeert alle vennootschappen. Verihold nv is de holding (inclusief hoofdzetel gebouw) en groepeert Veriac nv (aankoop en logistiek) en Veritas nv (retailketen met eigen winkels en franchise winkels). Gedelegeerd Bestuurder is Marc Peeters, wiens mandaat afloopt op 31 december 2006. Daarna nemen Ingrid De Weerdt (algemeen commercieel directeur) en Guido Smet (financieel en administratief directeur) zijn taken over.

(vw)