BRUSSEL (belga) - De vakbonden bij De Post reageren afwachtend op de beslissing van de regering om gesprekken te beginnen met de Deense post en CVC Partners over een partnerschap.

Bij het ACV neemt men een afwachtende houding aan. Lieve Vanoverbeke, algemeen sectorverantwoordelijke voor De Post bij ACV-Transcom, verwacht in september meer details over de plannen. Ze wil dat er snel duidelijkheid komt over het personeel. ACV-Transcom vraagt alvast dat er garanties komen over het vermijden van ontslagen; het respecteren van afspraken uit het verleden en het voortzetten van het sociaal overleg.

Marc De Mulder, nationaal voorzitter groep De Post bij de liberale overheidsvakbond VSOA, zegt eveneens de beleidsplannen van september af te wachten. De Mulder zegt al tamelijk gerustgesteld te zijn door uitlatingen vanuit de regering om het kantorennet te handhaven. Voor de liberale overheidsvakbond is ,,volwaardige tewerkstelling met een volwaardig loon en volwaardige arbeidsvoorwaarden'' essentieel.

Bij de socialistische vakbond zegt algemeen secretaris voor De Post, Jozef De Doncker, het bestaande strategisch plan voor de volgende vijf jaar en het aangekondigde strategisch plan voor de komende tien jaar naast elkaar te leggen en dan conclusies te zullen trekken.