Adoptieverlof in delen opneembaar

BRUSSEL (belga) - Adoptieverlof kan straks opgesplitst worden en in delen worden opgenomen. Adoptieouders krijgen zo de kans om de adoptie in het buitenland zelf te regelen. De regeling slaat zowel op de publieke als de particuliere sector.

Het adoptieverlof bedraagt zes weken. Die konden tot nu enkel opgenomen worden na de adoptie. Maar de adoptieprocedure sleept soms lang ...