Bisschop snoeit in aantal kerkdiensten

Bisschop Paul Van den Berghe vraagt aan de parochies om te snoeien in het aantal eucharistievieringen. Hij stelt voor om in één kerk vieringen te houden voor gelovigen van verschillende parochies. Een verdere samenwerking binnen de federaties, die drie tot tien parochies overkoepelen, lijkt hem de beste oplossing. Zijn vraag is een gevolg van het permanent dalend aantal priesters en kerkgangers. De bisschop vraagt zich ook af of het wel zinvol is om verschillende missen te houden in één parochie voor een handjevol gelovigen. (sdi)