Gemeente en provincie investeren anderhalf miljoen euro

Berm van twee meter hoog moet water tegenhouden

Met een investering van 1,5miljoen euro (zonder btw) in een berm en een waterspaarbekken hopen de gemeente en het provinciebestuur om een wateroverlastramp zoals in juli 2005 te voorkomen.

Wateroverlast is altijd al een heikel punt geweest in onze gemeente'', zegt burgemeester Daniël Vanpoucke (CD&V). In juli 2005 overtrof de ramp alle verbeelding: het overvloedige regenwater van 2 ...