BRUSSEL - De gestegen werkloosheid heeft de zogenaamde knelpuntberoepen - waarvoor er bij vacatures weinig of geen sollicitanten opdagen - niet doen verdwijnen. De meest hardnekkige knelpuntberoepen blijven die van boekhouder bij de bedienden en elektromecanicien bij de arbeiders.

Dat blijkt uit een studie door de werkgeversfederatie van de uitzendsector, Federgon, en het vormingscentrum voor bediendenberoepen, Cevora. Zij publiceerden gisteren voor het zevende opeenvolgende jaar de resultaten van een enquête naar de knelpuntberoepen.

Het gaat om functies waarbij de vacatures (erg) moeilijk worden ingevuld. Hiervoor zijn verschillende verklaringen mogelijk. Het kan gaan om jobs die wegens de werkomstandigheden (nachtarbeid, arbeid in openlucht), lage verloning of gebrek aan promotiekansen weinig aantrekkelijk gevonden worden door de werkzoekenden.

Voorts leggen veel bedrijven de gevraagde jobkwalificaties (diploma, ervaring, talenkennis) erg hoog. Of, omgekeerd, voldoet het profiel van de sollicitanten niet voor de openstaande vacature.

Voor een reeks technische beroepen - van ingenieur tot lasser - bestaat er een kwantitatief tekort aan werkzoekenden. Er zijn meer openstaande vacatures dan geschikte kandidaten. Te weinig jongeren komen op de arbeidsmarkt met een diploma uit een technische studierichting.

Die onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bestaan al jaren. De bevraging door Federgon en Cevora toont aan dat ze evenzeer geldig zijn in een laagconjunctuur als tijdens economische topjaren. De recente stijging van de vraag naar uitzendarbeiders - plus 14 procent in mei 2004 tegenover mei 2003 - maakt de invulling van de knelpuntvacatures nog problematischer.

(jir)