Van den Bossche veroordeeld

LEUVEN - Ministers moeten tegen kritiek kunnen en critici van politici moeten tegen het wederwoord van de politicus bestand zijn. En geen van beiden moet het riskeren al te snel naar de rechter te lopen met zulke ruzies.

Dat is het leerzame salomonsoordeel van een Leuvense rechtbank. Die zette de voormalige federale minister van Ambtenarenzaken, Luc Van den Bossche (SP.A), op zijn nummer omdat hij een rechtszaak had aangespannen ...

Niet te missen