Lieven Bauwens achterna?

LAW & ORDER. Brice de Ruyver over de privatisering van gevangenissen

ER is de laatste tijd weer veel te doen over de overbevolking van onze gevangenissen. Bij elke stakingsactie van de cipiers, om welke reden ook, wordt het probleem van de overbevolking mee op tafel gegooid. Begrijpelijk: gedetineerden leveren in op het vlak van privacy en leefruimte, de directie wordt permanent in een crisismanagement gedwongen en de cipiers hebben, niet zonder reden, het gevoel tekort te schieten in hun kerntaken van verzorging, begeleiding en bewaking. In een gesloten gemeenschap hoeft er niet veel te gebeuren om de cocktail van frustraties te laten escaleren.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen