Studeren loont niet voor vrouwen
Foto: © An Nelissen
Het gemiddelde bruto maandloon van vrouwen ligt in België een kwart lager dan dat van mannen. Of, om het in de woorden van de socialistische vakbond ABVV te zeggen: in vergelijking met mannen werken vrouwen de eerste drie maanden van het jaar gratis.

Die loonkloof bestaat al jaren en wordt nauwelijks kleiner. Veertig jaar na de historische staking van de arbeidsters bij FN Herstal is van hun eis 'gelijk loon voor gelijk werk' nog niet veel in huis gekomen.

Voldoende aanleiding voor het ABVV om in actie te komen. Samen met de twee socialistische partijen, SP.A en PS, organiseert de vakbond morgen, 31 maart, een zogenaamde Equal pay day . Tientallen (lokale) protestacties moeten de bedrijven, de politici en de media vrijdag wakker schudden.

Arbeidsmarktspecialisten wijzen op een reeks objectieve verklaringen voor die loondiscriminatie: meisjes kiezen vaker voor studierichtingen die toegang geven tot 'zachtere' beroepen, met lagere lonen als gevolg; vrouwen werken om gezinsredenen vaker deeltijds en nemen meer loopbaanonderbreking, waardoor ze minder in aanmerking komen voor promotie (en hogere lonen).

Tegelijk blijven ze het antwoord schuldig op de vraag waarom de loonkloof groter wordt naarmate het opleidingsniveau toeneemt.

Cijfers van het Hoger Instituut voor de Arbeid (Hiva) leren dat vrouwen minder (loon-)voordeel halen uit hun studies dan mannen. Hoogopgeleide mannen verdienen immers gemiddeld 23,9 procent meer dan laagopgeleide mannen. Bij vrouwen is dat verschil amper 17,5 procent.

Of nog: laag- en middenopgeleide vrouwen verdienen gemiddeld 16 procent (bruto uurloon) minder dan mannen met een vergelijkbare scholing. Maar het loonverschil tussen hoogopgeleide vrouwen en mannen loopt op tot 20,3 procent. In bruto maandlonen gaat het volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) om een oplopende loonkloof van 21,7 tot 28 procent.

Onderzoeker Tom Vandenbrande van het Hiva vermoedt dat ,,meer hooggeschoolde vrouwen in lagere functies terechtkomen, onder hun opleidingsniveau, vaak wegens de combinatie werk-gezin.''

Voorts doet de studiekeuze zich gevoelen, meent Gert Theunissen van het centrum Personeel en Organisatie aan de KU Leuven: ,,Vrouwen kiezen gemakkelijker voor studies die hen doen belanden in sectoren waar minder goed wordt betaald. Vergelijk het percentage meisjes in richtingen zoals pedagogie en psychologie met het percentage in de exacte wetenschappen of bij de ingenieurs.''

Onderzoek door Theunissen toont aan dat de genderkloof ook bestaat in de toewijzing van extralegale voordelen, zoals bedrijfswagens. Voor elke honderd vrouwen die met een bedrijfswagen rondrijden, zitten 314 mannen aan het stuur van een auto die betaald wordt door de werkgever. Mannen zijn dan ook oververtegenwoordigd in commerciële functies of in het management.

(kdr, jir)www.equalpayday.be