Personenbelasting splitsen? Slecht idee

Zal Vlaanderen er economisch op vooruitgaan als het meer fiscale autonomie krijgt? Niet volgens ANDRÉ DECOSTER. Als we er al niet op achteruitgaan. De roep om autonomie is zuiver politiek geïnspireerd en het wordt tijd dat de onderhandelaars dat ook eens toegeven.

De voorstellen om de financieringswet te hervormen worden steeds ingewikkelder. In een poging om wat orde te scheppen deelde De Standaard op donderdag 9 december 'plussen' en 'minnen' uit voor enerzijds ...