Kaulille

Nevenplein wordt heringericht

Nevenplein wordt heringerichtDe aangekondigde werkzaamheden Kaulille bestaan uit de heraanleg van het Nevenplein en de omgeving van ontmoetingscentrum De Kroon. ‘De pleinfunctie achter ‘De Kroon ...