KINDEREN

De gemeente paste het politiereglement aan. Dat bepaalt dat spelende kinderen niet als hinderlijk kunnen beschouwd worden. (dbp)

Niet te missen